UHC Dietlikon - Red Ants Rychenberg 4:5 n.V. (0:1, 1:0, 3:3, 0:1) (Seite 2)